Thursday, March 3, 2011

Ang Pamumundok ay Drawing Lamang

At eto ay magandang nailarawan ni Sir Manix Abrera sa kanyang pagguhit ng komiks.

Rak 'en rol! \m/

Isang karangalan ang makasama ka sa isang akyat. Sana may kasunod pa. :)

*click on the comic strip for a bigger view

2 comments: